Asumarea responsabilității - trăirea responsabilității Responsabilitatea socială a întreprinderilor

Sustenabilitatea ecologică, economică și socială reprezintă împreună cheia unei lumi de mâine în care merită să trăim. Responsabilitatea corporativă în toate domeniile ESG - mediu, social și guvernanță - reprezintă, de asemenea, o prioritate ridicată pentru Stabilus Group.

De aceea, suntem evaluați de trei agenții de rating care reflectă în mod special părțile noastre interesate și cele mai relevante aspecte ESG: CDP, Ecovadis și Sustainalytics. Obiectivul este de a obține cele mai bune evaluări în materie de sustenabilitate până în 2030. Pentru a face acest lucru, vom implementa în mod consecvent un set de măsuri care au fost deja planificate.

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă - cu relevanță pentru politica corporativă

Stabilus s-a angajat față de șase Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Organizației Națiunilor Unite care pot fi direct influențate de politica corporativă: educație de calitate, egalitate de gen, apă curată și salubritate, muncă decentă și creștere economică, consum și producție responsabile și acțiune climatică.

Ne concentrăm în special pe următoarele domenii:

  • Emisiile deCO2
  • Consumul și gestionarea energiei
  • Consumul și gestionarea apei
  • Siguranța la locul de muncă
  • Diversitate (de exemplu, femei în funcții de conducere)
  • Atragerea și formarea angajaților calificați
  • Sustenabilitatea în lanțul valoric
  • Conformitate

Citiți mai multe despre acest lucru în Raportul nostru nefinanciar 2023.

"We walk the talk" - de la plan la măsuri concrete

Când vine vorba de responsabilitatea față de angajații noștri, nu doar siguranța la locul de muncă și respectarea drepturilor omului de-a lungul întregului lanț valoric ne sunt aproape de inimă. Obiectivul nostru este, de asemenea, să ne aducem contribuția la o muncă satisfăcătoare și motivantă.

În ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră, am definit obiective de reducere a emisiilor de CO2 care să fie atinse până în 2030 în trei etape: -30% din Domeniul de acțiune 1, -100% din Domeniul de acțiune 2 (adică tranziția la energie 100% regenerabilă și generarea internă de energie din surse regenerabile) și un plus de -25% din Domeniul de acțiune 3.

Toate locațiile din întreaga lume urmează o foaie de parcurs clară în acest sens. Aceasta include economii directe de gaze naturale și electricitate, determinarea amprentei de carbon a produselor noastre, reduceri de CO2 în noile proiecte de cercetare și dezvoltare și măsuri de reducere a CO2 în cadrul lanțului valoric.